On-heap cache vs Off-heap cache

W prezentacji przybliżę temat pamięci off-heap, czyli obszaru pamięci nie zarządzanej przez JVM. Przedstawię wady i zalety korzystania z tego rozwiązania, sposoby użycia klas ByteBuffer (direct/non-direct, big_endian/little_endian), Unsafe.allocateMemory oraz powiem czym jest memory mapped file.

Następnie omówię 3 rodzaje cache'e:
- Hazelcast (on heap cache)
- ChronicleMap (off-heap cache/store)
- Redis (napisany w C)
oraz przedstawię porównanie wydajności (zapis, odczyt, pauzy GC) z naciskiem na off-heapowe rozwiązanie.

Pokażę również fragmenty kodu ChronicleMap.

You like this lecture? Spread the word!

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Lecture