Radek Grębski

Software developer for 7+ years, new technologies fan since born. Currently developing lottery systems in GTech. For some time interested in off-heap solutions. After work.. basketball player.

Lectures

In Polish On-heap cache vs Off-heap cache

W prezentacji przybliżę temat pamięci off-heap, czyli obszaru pamięci nie zarządzanej przez JVM. Przedstawię wady i zalety korzystania z tego rozwiązania, sposoby użycia klas ByteBuffer (direct/non-direct, big_endian/little_endian), Unsafe.allocateMemory oraz powiem czym jest memory mapped file.

Następnie omówię 3 rodzaje cache'e:
- Hazelcast (on heap cache)
- ChronicleMap (off-heap cache/store)
- Redis (napisany w C)
oraz przedstawię porównanie wydajności (zapis, odczyt, pauzy GC) z naciskiem na off-heapowe rozwiązanie.

Pokażę również fragmenty kodu ChronicleMap.

img-responsive

You like this speaker?
Share with others!